ADVIECO 

Startside Op Feedback Indhold Søg                         

OMSTRUKTURERINGER
 

 

Op

 
[Billede af produktet].

Det er vigtigt, at den struktur, der er valgt for virksomheden, passer til virksomhedens stadie samt til de planer, der er for fremtiden.

Såvel risikofaktorer, omkostninger som skatte- og afgiftsmæssige regler skal tages i betragtning, når den rigtige struktur skal vælges. Det er også vigtigt at have det globale marked i tankerne lige som vækst i form af tilførsel af mere kapital, optagelse af nye partnere, fusion mv.

ADVIECO kan bidrage med vurderinger af muligheder og konse-kvenser, herunder

Værdiansættelse af virksomheden
Konsekvenser og muligheder ved forskellige strukturer
Skattemæssige vurderinger
Handlingsplaner til brug for omstruktureringen
Forhandlingspartner
Kontakt til advokat og revisor
Udarbejdelse af regnskabs- og budgetmateriale

Prisen for rådgivning om omstruktureringer vil grundlæggende blive beregnet ud fra forbrugt tid, men det vil også være muligt at aftale en fast pris eller en resultatafhængig pris. ADVIECO lægger vægt på, at kunden er tilfreds, hvilket kræver det rigtige forhold mellem resultat og omkostning. 

Et indledende møde er altid gratis.

 

Send e-mail til duedahl.niels@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Copyright © 2002 ADVIECO, økonomisk rådgivning og administration
Senest opdateret: 15. May 2002