ADVIECO 

Startside Feedback Indhold Søg                         

ØKONOMISK RÅDGIVNING
 

 

Nyheder
Rådgivning
Administration

Velkommen til ADVIECO´s homepage. Her kan du søge inspiration til udvikling af din virksomhed - hvor er den på vej hen? - hvad er dens mål?

Eller du kan blive orienteret om de seneste udvalgte ændringer i love og praksis. Der er også artikler, hvor vi gennemgår problemstillinger, som vi finder vigtige i en virksomheds liv. Det kan være opstart af virksomhed eller gode idéer til generationsskifte.

ADVIECO er igangsat af Niels Duedahl og er resultatet af 16 års erfaring bl.a. indenfor revisorbranchen som statsaut. revisor samt som leder i erhvervslivet.

Hvis du ønsker vores assistance er det let at komme i kontakt med os. Har du forslag til forbedringer af vores homepage, er du også meget velkommen til at kontakte os. Her henvises til vores feedback side. 

Vores målsætning

ADVIECO´s målsætning er

at yde økonomisk rådgivning og assistance af høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris,

på samme måde som du måske kender det fra din revisor. Vi er blot af den opfattelse, at rådgivning og revision (kontrol) lever bedst hver for sig. Derfor har vi valgt at specialisere os i rådgivning. 

Firmaprofil

ADVIECO vil være den rådgivningsvirksomhed, der giver din virksomhed mest "value for money". Virksomheden opbygges med lavest mulige kapacitetsomkostninger og ved anvendelse af nyeste metoder indenfor kommunikation.

Hjemsted for ADVIECO er World Wide Web. Møder, kurser og konferencer afholdes i din virksomhed eller f.eks. på hoteller o.lign. Dette er for, at din virksomhed kan få mest "value for money".

Generelt tilstræbes at yde en rådgivning, der kvalitetsmæssigt som minimum opfylder alle normer herunder de standardnormer for rådgiv-ning, der er fastlagt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Personalemæssigt lægges vægt på fleksibilitet og trivsel. Slaveriet er afskaffet. Vi går ind for fleksibel arbejdstid og arbejdstider. Dette kombineret med resultataflønning, hjemmearbejdspladser og uddannelse giver det bedst mulige grundlag for at udvikle viden og service til glæde for vores kunder.

Kontaktoplysninger:

ADVIECO

Telefon
+45 62 23 28 23
Mobiltelefon
+45 20 13 19 38
Adresse
Vestergade 165c, 5700 Svendborg
E-mail
info@advieco.dk
 

Ansvarlig for ADVIECO:

Niels Duedahl, Traverskiftet 16, 5881 Skårup - Danmark

 

 

Send e-mail til duedahl.niels@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Copyright © 2002 ADVIECO, økonomisk rådgivning og administration
Senest opdateret: 13. August 2002