ADVIECO 

Startside Op Feedback Indhold Søg                         

Nyhedsbrev 3
 

 

Op

 

Nyhedsbrev 3 af 31. juli 2002.

Hermed udgives nyhedsbrev 3 fra ADVIECO, økonomisk rådgivning og assistance. Nyhedsbrevets formål er at komme med sidste nyt på skatte og erhvervsområdet, således at du som virksomhedsleder altid er ajour.

I denne udgave gennemgås som lovet de vigtigste ingredienser i en ny og spændende lov, der blev vedtaget den 21. maj, og som er en del af den såkaldte "konkurrenceevnepakke". Lovens væsentligste områder omfatter:

Ophævelse af tidsbegrænsningen for fremførsel af underskud og tab
Forbedrede muligheder for at modtage skattefrit udbytte fra datterselskaber
Ændringer i reglerne om skattefrie omstruktureringer af koncerner.

Næste nyhedsbrev vil komme, ved åbningen af folketinget 1. oktober, med mindre der mod forventning opstår særlige ændringer som følge af nye afgørelser mv.

God fornøjelse!

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BEMÆRKNINGER TIL NYHEDSBREVET?

BRUG FEEDBACKSIDEN!

 

Generelt om konkurrenceevnepakken

Målet med konkurrenceevnepakken er, at bidrage til at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark. Den skal således være med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe grundlag for øget vækst og beskæftigelse.

Målet er at mindske virksomhedernes omkostninger, lette det administrative besvær, forbedre iværksætternes vilkår og skabe fornyelse og produktivitet.

Ophævelse af tidsbegrænsningen for fremførelse af underskud og tab.

De tidligere regler har medført, at skattemæssige underskud forældes efter 5 år. Det vil sige, at 5 år efter, at en virksomhed har haft et år med skattemæssigt underskud, vil dette underskud ikke kunne modregnes i fremtidige skattemæssige overskud De nye regler indebærer, at skattemæssig underskud kan fremføres så længe en virksomhed lever.

Forbedrede muligheder for at modtage skattefrit udbytte fra datterselskaber

For udbytte er den ejerandel, som moderselskabet skal besidde for at få udbytte skattefrit, nedsat fra 25 pct. til 20 pct. 

Lovændringen har virkning for udbytte, der vedtages udloddet eller udbetalt den 1. januar 2002 eller senere.

Ændringer af regler om skattefrie omstruktureringer af koncerner

Der er foretaget meget væsentlige ændringer af reglerne om skattefrie omstruktureringer af koncerner. Reglerne om skattefrie omstrukture-ringer er generelt meget komplicerede, og den efterfølgende beskrivel-se vil derfor koncentrere sig om de muligheder, der er en konsekvens af reglerne.

I de senere år er der foretaget mange omstruktureringer, hvor der er stiftet holdingselskaber ved skattefrit at overdrage aktier i et eksisterende selskab til et nyt holdingselskab. Det har i denne forbindelse ofte været et ønske, at have et holdingselskab for hver af aktionærerne. Dette har ikke været muligt efter de gamle regler.

De nye regler indebærer, at der nu kan rettes op på dette ved at spalte selskaberne skattefrit, således at et holdingselskab opdeles i 2 nye selskaber. Et til hver aktionær. Efter de tidligere regler kunne spaltningen kun foretages i 2 fælles selskaber. Altså hvor der var samme ejerforhold i de nye selskaber. Efter de nye regler kan selskabet deles således, at hver aktionær får sit eget holdingselskab.

Deles et holdingselskab kan hver hovedaktionær selv vælge sin egen udbyttepolitik samt have sine egne investeringer i sit holdingselskab. De nye regler giver således mulighed for meget større fleksibilitet.

Der er yderligere ændret i en regel, der indebar, at det kontante vederlag ikke kunne overstige 10 pct. af det samlede vederlag. Efter de nye regler kan aktionærerne få lige så meget kontant, som de ønsker. Dette vil blot blive beskattet.

Tidligere var der også en regel, hvor efter der ikke kunne ændres på ejerforholdene i en 3 års periode efter spaltningen . Denne regel er nu ophævet.

Der gælder stadig den regel, at en skattefri omstrukturering skal godkendes af skattemyndighederne.

Problemstillinger forbundet med de nye regler:

Værdiansættelse af de aktiviteter, der deles mellem aktionærerne
De nye retningslinjer for skattemyndighedernes godkendelse af skattefrie omstruktureringer

Når der foreligger praksis på disse områder, vil jeg beskrive den i kommende nyhedsbreve.


Tak for denne gang.

 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BEMÆRKNINGER TIL NYHEDSBREVET?

BRUG FEEDBACKSIDEN!

 

Udvalgte nye skattelove m.v. som vil blive beskrevet her eller i senere nyhedsbreve: Afventer det nye folketingsår! Fortsat god sommer!

 

Send e-mail til duedahl.niels@mail.tele.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Copyright © 2002 ADVIECO, økonomisk rådgivning og administration
Senest opdateret: 31. July 2002